Tỷ lệ được nhận của học sinh nộp hồ sơ sớm vào các đại học Ivy

Sinh viên các trường Ivy League niên khóa 2021 đang dần tiến gần hơn tới những bến đỗ mơ ước của họ.

Hầu hết các trường Ivy League đã hoàn thành bản thống kê số học viên nộp hồ sơ và số học sinh được nhận vào các trường đại học vào nửa đầu năm nay. Các con số cho thấy một bức tranh toàn cảnh nguyện vọng của hàng chục ngàn sinh viên.

 

Havard đứng cuối danh sách thống kê tỉ lệ tiếp nhận, với 14,5% số ứng viên được trao tấm thẻ sinh viên so với 14,8% trong năm 2015. Số đơn ứng tuyển tăng 5% so với năm ngoái, đạt 6.473 đơn, theo đại diện của trường.

Các con số tăng đều từ trái qua, với mức tăng lớn nhất thuộc về Princeton University. Cụ thể, có 5.003 sinh viên ứng tuyển theo học tại đây, tăng 18% so với năm ngoái với lượng đơn dừng ở 4.229.

Có những quy luật dành riêng cho đợt apply sớm. Havard, Princeton và Yale là những trường áp dụng restrictive early-action, nghĩa là các sinh viên chỉ có thể đăng kí một trường nhưng có thể quyết định theo học hay không trước tháng 5.

Brown University, Columbia University (không có thống kê), Cornell University, Dartmouth College, và University of Pennsylvania đều là các trường thuộc diện early decision, nghĩa là các sinh viên bắt buộc phải theo học khi được nhận

Dưới đây là tổng hợp các trường hợp early application của các trường thuộc Ivy League:

  1. Brown University — 3,170 đơn đăng kí, 695 được nhận
  2. Columbia University — 4,086 đơn đăng kí, không nêu số lượng nhận.
  3. Cornell University — 5,384 đơn đăng kí, 1,378 được nhận
  4. Dartmouth College — 1999 đơn đăng kí, 555 được nhận
  5. Harvard University — 6,473 đơn đăng kí, 938 được nhận
  6. University of Pennsylvania — 6,147 đơn đăng kí, 1,354 được nhận
  7. Princeton University — 5,033 đơn đăng kí, 770 được nhận
  8. Yale University — 5,086 đơn đăng kí, 871 được nhận

(Summit – Theo Business Insider)

Leave a Reply

Your email address will not be published.