Thông tin về kì thi SAT

SAT (Scholastic Assessment Test/ Scholastic Aptitude Test) là một trong những kỳ thi chuẩn hóa dùng để xét tuyển vào các trường Đai học của Mỹ. SAT được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhận College Board của Hoa Kỳ, và được phát triển bởi tổ chức ETS – Educational Testing Service (Viện khảo thí giáo dục Hoa Kỳ)
Cũng như TOEFL hay IETLS, các học sinh nước ngoài muốn theo học đại học ở Mỹ phải chứng tỏ khả năng học tập của mình thông qua bài thi SAT.Mục đích của SAT không phải để kiểm tra tiếng Anh mà để đánh giá “khả năng suy luận, phân tích và giải quyết vấn đề” thông qua kỹ năng giải toán, đọc hiểu và viết.

SAT được tổ chức 7 lần trong 1 năm. SAT có 2 kỳ thi chính là SAT I (Reasoning Testing) và SAT II (SAT Subject Test). SAT I là điều kiện bắt buộc khi xét vào học ở một số trường đại học ở Mỹ. SAT II không bắt buộc chỉ dùng khi nộp đơn vào học ở các trường “top” có tính cạnh tranh cao khi xét tuyển đầu vào như : Havard, Princeton, Yale, Columbia, Brown, Stanford,… hoặc xin học bổng.

SAT Reasoning

SAT Reasoning (Tên thường gọi: “SAT I”)

 • Bao gồm 10 phần: trong đó có 9 phần tính điểm chia đều cho 3 phần chính (Toán, Đọc hiểu, Viết). Phần còn lại không tính điểm chỉ dùng để chuẩn hóa bài thi SAT và không được báo trước (có thể rơi vào 1 trong 3 phần Toán, Đọc hiểu hoặc Viết)
 • Thang điểm: 200 – 800/ mỗi phần/ Tổng điểm: 600 – 2400 điểm
 • Thời gian thi: 3 giờ + 45 phút (bao gồm thời gian nghỉ, phát và thu đề). Tuy nhiên trong điều kiện thi thật có thể lên đến 5 giờ

SAT Subject Test (Tên thường gọi: “SAT II”)

 • SAT II: là phần thi riêng biệt cho từng môn. Tùy từng trường, tùy từng ngành học mà bạn được yêu cầu phải thi môn nào nhưng thường thi bạn có thể tùy chọn 3 môn trong số các môn thi sau:
  • Tiếng Anh: Văn học
  • Lịch sử: Lịch sử Mỹ, Lịch sử thế giới
  • Toán (Toán 1, Toán 2)
  • Các môn khoa học khác: Sinh (E/M) , Hóa, Lý
  • Ngoại ngữ: tiếng Trung, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hebrew (Do Thái) hiện đại, Ý, Latinh, Nhật, Hàn.
 • Thang điểm: 200 -800/ phần thi
 • Hình thức thi: Tất cả đều trắc nghiệm ngoại trừ một số môn đặc biệt có những cách thi riêng như Sinh học hoặc các môn ngoại ngữ (phần thi nghe), Toán.
 • Thời gian: 60 phút/môn. Tổng thời gian 3 giờ 20 phút
 • Hiệu lực: 5 năm

SAT FORMAT MỚI

Từ đầu năm 2016, kỳ thi SAT sẽ được tổ chức với format mới với những thay đổi chính như sau:

 1. Kỳ thi SAT theo format mới sẽ bắt đầu từ đầu năm 2016 (kì thi cuối cùng theo format cũ là tháng 1/2016). Điểm số sẽ tính về thang 1600 như trước đây, trong đó Toán và Đọc tính theo thang 200-800, phần bài luận trở thành phần không bắt buộc và sẽ được tính điểm riêng, tuy nhiên đối với các trường tốt thì phần này có thể họ sẽ vẫn rất khuyến khích học sinh làm.
 2. Câu sai sẽ không bị trừ 0.25 điểm như trước nữa.
 3. Từ vựng sẽ giảm bớt độ khó, thay vào đó là các từ hữu dụng quen thuộc hơn, tuy nhiên đòi hỏi học sinh cần nắm vững cách sử dụng trong từng văn cảnh.
 4. Phần đọc sẽ có xu hướng nặng về Critical Reading chuẩn mực, trong đó học sinh được yêu cầu đọc, phân tích, đánh giá và tổng hợp chi tiết nhiều hơn, một số câu hỏi có bảng biểu đi kèm và đòi hỏi kết hợp cả kĩ năng phân tích số liệu.
 5. Phần bài luận sẽ có xu hướng nặng về phân tích và đánh giá hơn trước, cụ thể, học sinh sẽ phải đọc và đánh giá, phân tích phần tài liệu đề ra thay vì viết bài luận theo chủ đề như trước đây.
 6. Phần MCQs đổi tên thành Writing and Language Test, với các câu hỏi lựa chọn không chỉ đơn thuần về ngữ pháp như trước mà đòi hỏi khả năng nhìn nhận tổng quát cấu trúc câu và mối liên kết giữa các câu. Sẽ có kết hợp cả phân tích một số loại bảng biểu.
 7. Phần Toán sẽ tập trung vào Đại số cơ bản, Giải toán và Phân tích số liệu để giúp học sinh làm quen với việc giải những vấn đề toán nâng cao hơn, các phương trình phức tạp hơn.