Thành tích đào tạo Summit HCM

Summit tự hào là trung tâm dẫn đầu cả nước về thành tích học viên du học thành công và thành tích chuẩn hóa quốc tế, hàng trăm học sinh đạt từ 7.0- 9.0/ 9.0 IELTS, 100- 119/ 120 TOEFLSAT- format cũ>2000-2400/2400, SAT format mới>1400-1580/160030- 36/ 36 ACT.

 

&  còn rất nhiều ..
>> Xem thêm chi tiết thành tích tư vấn du học Mỹ mùa mới nhất 2019-2020
>>> Xem thêm thành tích đào tạo các chứng chỉ tiếng Anh học thuật

 

Để nhận thêm thông tin tư vấn chi tiết, mời Quý phụ huynh và các bạn học sinh vui lòng điền vào form dưới đây:
Gồm 10 chữ số, bắt đầu bởi số 0
//
Gồm 10 chữ số, bắt đầu bởi số 0 (Nếu không có, vui lòng điền lặp lại số của Phụ huynh)

Leave a Reply

Your email address will not be published.