Lạm dụng linking words (từ nối) trong writing IELTS

Firstly, I would like to say that some people use too many linkers. However, some use a good amount of linkers. In addition, they use them in the right places. For example, they put linkers in the middle of paragraphs. Nonetheless, there are many students who do not follow this strategy. In other words, they use lots of linkers.

(Đầu tiên, tôi muốn nói rằng nhiều người sử dụng quá nhiều linking words. Tuy nhiên, có người sử dụng linking words 1 cách vừa phải. Thêm vào đó, họ cũng sử dụng chúng ở đúng chỗ. Ví dụ, thêm một linking words vào giữa đoạn văn. Tuy nhiên, nhiều học sinh lại không thực hiện đúng chiến thuật đó. Nói 1 cách khác, họ sử dụng quá nhiều linking words.)

Bạn có để ý thấy mỗi câu ở đoạn văn trên đều được bắt đầu với 1 linking words (những từ in đậm)? Học sinh thi IELTS thường có xu hướng viết như thế vì được dạy là bài viết cần sử dụng các linking words đa dạng. Điều đó không sai, tuy nhiên nếu câu nào bạn cũng bắt đầu với linking words, bài viết của bạn sẽ rất máy móc và sẽ không được điểm cao  cho yếu tố “cohesion and coherence” (sự liên kết và mạch lạc). Ngoài ra, lạm dụng linking words cũng cho thấy thí sinh biết ít mẫu câu và không biết cách phát triển ý.

Đoạn mở đầu được viết lại dưới đây tự nhiên hơn với ít linking words hơn:

Firstly, I would like to say that some people use too many linkers. They add them at the beginning of every single sentence which is often not necessary. In contrast, some students use an appropriate amount of linkers which they place correctly, sometimes in the middle or at the ends of sentences too.

Hãy để ý cách những câu trên được liên kết với nhau bằng đại từ quan hệ “which” hay cấu trúc đồng tình “too”. Không phải lúc nào bạn cũng cần 1 linking words. Bạn cũng có thể thử nghiệm đặt linking words ở những vị trí khác nhau trong câu, ở giữa câu (vd với “however”), hay cuối câu (vd với “for instance”). Nhưng hãy nhớ thêm dấu câu khi cần thiết nhé. Những linking words ở giữa và cuối câu thường được ngăn cách với phần còn lại bằng dấu phẩy.

Đừng quên rằng linking words là để phát triển ý. Không phải lúc nào bạn cũng cần đến chúng nếu ý của bạn vẫn được thể hiện trôi chảy. Bạn hãy thử đọc 1 bài báo hay tạp chí Tiếng Anh và để ý xem linking words được người bản ngữ dùng một cách tự nhiên trong những bối cảnh khác nhau như thế nào? Hãy nghĩ về mục đích của mỗi linking words. Ví dụ, từ đó được dùng để thêm 1 ý mới hay phản biện lại ý trước đó. Tóm lại, bạn nên dùng nhiều linking words khác nhau trong phần writing, nhưng hãy chắc chắn đừng lạm dụng chúng nhé (không nên dùng nhiều hơn 1 linking words trong mỗi 2 – 3 câu).

(theo www.ipassielts.com)