Kết quả vòng 1 của cuộc thi Summit Junior English Champion 2016

Vòng 1 cuộc thi  Summit Junior English Champion 2016 đã được Summit tổ chức vào ngày 10/4/2016, thu hút đông đảo các em học sinh tham dự. Summit xin thông báo kết quả vòng 1 cuộc thi như sau:

Khối 6-7, học sinh và phụ huynh vui lòng xem chi tiết tại đây

Khối 8-9, học sinh và phụ huynh vui lòng xem chi tiết tại đây

20 học sinh có điểm thi cao nhất từ vòng 1 (2 nhóm khối 6-7 và 8-9, mỗi nhóm 10 bạn) sẽ tiếp tục tham gia vòng 2 được tổ chức vào ngày 8/5/2016. Trong vòng 2, các em học sinh sẽ làm bài thi nói với giáo viên bản ngữ. Summit sẽ liên hệ trực tiếp với các bạn được vào vòng 2 để hướng dẫn tham dự.

Summit xin cảm ơn phụ huynh và các em đã quan tâm và tham dự cuộc thi năm nay. Chúc các em học tốt!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.