[30/06/2019] Gặp gỡ gần 100 Sinh viên ưu tú từ các ĐH TOP đầu 1-50 Mỹ & top 10 Canada tại Summit College Fair 2019