[25/08/2019] Tới Summit, trải nghiệm IELTS SPEAKING cùng CHUYÊN GIA IELTS Hội đồng Anh!!!