CƠ HỘI GIAO LƯU TRỰC TUYẾN VỚI 4 ĐH IVY LEAGUE

SỰ KIỆN ONLINE này mở cửa cho tất cả các phụ huynh và học sinh quan tâm đến du học bậc Đại học, đặc biệt là có mong muốn ứng tuyển vào khối Ivy League và hoàn toàn miễn phí.

Bạn sẽ nhận được hướng dẫn cụ thể về chọn thời gian & session tham dự  (từ 10/9 – 29/9) sau khi hoàn thành đăng ký.

Gồm 10 chữ số, bắt đầu bởi số 0