CƠ HỘI GIAO LƯU TRỰC TUYẾN VỚI 05 ĐH TOP 50 LAC NGÀY 11/11!

Sự kiện giao lưu trực tuyến này do Summit và các trường phối hợp tổ chức để cung cấp các thông tin mới nhất liên quan đến các thay đổi về tuyển sinh, học bổng trong giai đoạn Covid tới các học sinh và phụ huynh Việt Nam.

Đại diện các trường top 50 LAC bao gồm Connecticut (#51 LAC), Gettysburg (#54 LAC), Centre (#52 LAC), Illinois Wesleyan (#80 LAC), Muhlenberg (#72 LAC) sẽ thuyết trình chi tiết về topic “Why should I choose a Liberal Arts College?”

Quý vị có thể lựa chọn các khung thời gian sau để tham dự:

Thời gian: Thứ 4, Ngày 11/11/2020 | 20:00 (giờ Việt Nam)

Vui lòng hoàn thành form đăng ký bên dưới: