Category: Các khoá luyện thi Tiếng Anh

IELTS

I. GIỚI THIỆU CHUNG Hệ Thống Trắc Nghiệm Anh Ngữ Quốc Tế (International English Testing System) là kỳ thi tiếng Anh dành cho các đối […]

SAT

I. GIỚI THIỆU CHUNG: SAT là một trong những kỳ thi chuẩn hóa cho việc đăng ký vào một số đại học tại Hoa Kỳ. Kỳ […]

SAT & GRE

  Muc tiêu chung cua haiky thi SAT và GRE là dánh giá kha nangtu duy logic cua hoc sinh. Tuy nhiên, voi các thí sinh […]

SAT & GRE

  The common objective of the SAT and GRE tests is to assess students’ critical reasoning ability. However, the tests also require a high level […]