CƠ HỘI GIAO LƯU TRỰC TUYẾN VỚI 3 ĐH LAC TOP ĐẦU MỸ

Buổi giao lưu trực tuyến được các trường thiết kế đặc biệt dành riêng cho phụ huynh học sinh ở Việt Nam.

Đây là 3 trường ĐH khai phóng hàng đầu của Mỹ với nhiều ngành học để học sinh lựa chọn và có các hỗ trợ tài chính tốt cho học sinh Việt Nam.

Quý vị có thể chọn 1 trong 2 khung thời gian sau để tham dự:

Ngày 29/9/2020 | 20:00 – 21:30 (giờ VN)

Ngày 08/10/2020 | 20:00 – 21:30 (giờ VN)

Vui lòng hoàn thành form đăng ký bên dưới