GIAO LƯU TRỰC TUYẾN VỚI NHÓM TRƯỜNG MỸ Ở BOSTON

Thông tin mới nhất thay đổi về tuyển sinh, học bổng trong giai đoạn Covid của nhóm trường top đầu thành phố Boston!

Thời gian: Ngày 15/10/2020 | 19:00 (giờ Việt Nam)

Vui lòng hoàn thành form đăng ký bên dưới: